เปลี่ยนมุมมอง

szvdo videos

[Trailer] Hercules (EN/TH) 01:25 Quicklist

ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Hercules เสียงอังกฤษบรรยายไทย

เพิ่มโดย szvdo ดู 792 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 792 ครั้ง

[Trailer] Edge of Tomorrow (EN/TH) 02:19 Quicklist

ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Edge of Tomorrow เสียงอังกฤษบรรยายไทย

เพิ่มโดย szvdo ดู 780 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 780 ครั้ง

[Scoop] Captain America: The Winter Soldier (EN/TH) 01:30 Quicklist

สกู๊ปพิเศษจากภาพยนตร์เรื่อง Captain America: The Winter Soldier เสียงอังกฤษบรรยายไทย

เพิ่มโดย szvdo ดู 796 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 796 ครั้ง

[Trailer] Teenage Mutant Ninja Turtles (EN/TH) 01:23 Quicklist

ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Teenage Mutant Ninja Turtles เสียงอังกฤษบรรยายไทย

เพิ่มโดย szvdo ดู 724 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 724 ครั้ง

[Trailer] Into the Storm (EN/TH) 01:26 Quicklist

ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Into the Storm เสียงอังกฤษบรรยายไทย

เพิ่มโดย szvdo ดู 679 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 679 ครั้ง

[Trailer] The Purge: Anarchy (EN/TH) 02:31 Quicklist

ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง The Purge: Anarchy เสียงอังกฤษบรรยายไทย

เพิ่มโดย szvdo ดู 912 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 912 ครั้ง

[Trailer] Bad Neighbours (EN/TH) 02:33 Quicklist

ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Bad Neighbours เสียงอังกฤษบรรยายไทย

เพิ่มโดย szvdo ดู 558 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 558 ครั้ง

[Trailer] Le Week-End (EN/TH) 02:10 Quicklist

ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Le Week-End เสียงอังกฤษบรรยายไทย

เพิ่มโดย szvdo ดู 606 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 606 ครั้ง

[Scoop] กรรไกร ไข่ ผ้าไหม 03:23 Quicklist

สกู๊ปพิเศษจากภาพยนตร์เรื่อง กรรไกร ไข่ ผ้าไหม

เพิ่มโดย szvdo ดู 493 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 493 ครั้ง

[Scoop] Lucy (EN/TH) 02:12 Quicklist

สกู๊ปพิเศษจากภาพยนตร์เรื่อง Lucy เสียงอังกฤษบรรยายไทย

เพิ่มโดย szvdo ดู 435 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 435 ครั้ง

[Trailer] Begin Again (EN/TH) 02:28 Quicklist

ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Begin Again เสียงอังกฤษบรรยายไทย

เพิ่มโดย szvdo ดู 987 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 987 ครั้ง

[Trailer] The Expendables 3 (EN/TH) 01:07 Quicklist

ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง The Expendables 3 เสียงอังกฤษบรรยายไทย

เพิ่มโดย szvdo ดู 804 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 804 ครั้ง

[Behind] Brick Mansions (EN/TH) 02:29 Quicklist

เบื้องหลังภาพยนตร์เรื่อง Brick Mansions เสียงอังกฤษบรรยายไทย

เพิ่มโดย szvdo ดู 830 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 830 ครั้ง

[Trailer] Oculus (EN/TH) 02:44 Quicklist

ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Oculus เสียงอังกฤษบรรยายไทย

เพิ่มโดย szvdo ดู 709 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 709 ครั้ง

[Scoop] Transcendence (TH) 03:30 Quicklist

สกู๊ปพิเศษจากภาพยนตร์เรื่อง Transcendence เสียงไทย

เพิ่มโดย szvdo ดู 773 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 773 ครั้ง

[Trailer] Enemy (EN/TH) 02:11 Quicklist

ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Enemy เสียงอังกฤษบรรยายไทย

เพิ่มโดย szvdo ดู 443 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 443 ครั้ง

[Scoop] The Railway Man (TH) 04:55 Quicklist

สกู๊ปพิเศษจากภาพยนตร์เรื่อง The Railway Man เสียงไทย

เพิ่มโดย szvdo ดู 517 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 517 ครั้ง

[Trailer] Gone Girl (EN/TH) 01:31 Quicklist

ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Gone Girl เสียงอังกฤษบรรยายไทย

เพิ่มโดย szvdo ดู 504 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 504 ครั้ง

[Trailer] Jersey Boys (EN) 02:13 Quicklist

ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Jersey Boys เสียงอังกฤษ

เพิ่มโดย szvdo ดู 535 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 535 ครั้ง

[Scoop] Brick Mansions (TH) 02:11 Quicklist

สกู๊ปพิเศษจากภาพยนตร์เรื่อง Brick Mansions เสียงไทย

เพิ่มโดย szvdo ดู 536 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 536 ครั้ง

[Trailer] ผู้หญิงเลือกได้ 02:33 Quicklist

ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง ผู้หญิงเลือกได้

เพิ่มโดย szvdo ดู 549 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 549 ครั้ง

[Trailer] X-Men: Days of Future Past (EN/TH) 02:28 Quicklist

ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง X-Men: Days of Future Past เสียงอังกฤษบรรยายไทย

เพิ่มโดย szvdo ดู 693 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 693 ครั้ง

[Trailer] 13 Sins (EN/TH) 02:34 Quicklist

ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง 13 Sins เสียงอังกฤษบรรยายไทย

เพิ่มโดย szvdo ดู 573 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 573 ครั้ง

[Trailer] Haunt (EN/TH) 01:41 Quicklist

ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Haunt เสียงอังกฤษบรรยายไทย

เพิ่มโดย szvdo ดู 545 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 545 ครั้ง

[Trailer] ไพรดิบ 02:03 Quicklist

ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง ไพรดิบ

เพิ่มโดย szvdo ดู 854 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 854 ครั้ง

[Trailer] As Above, So Below (EN/TH) 02:36 Quicklist

ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง As Above, So Below เสียงอังกฤษบรรยายไทย

เพิ่มโดย szvdo ดู 547 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 547 ครั้ง

[Behind] Bad Neighbours (EN/TH) 01:23 Quicklist

เบื้องหลังภาพยนตร์เรื่อง Bad Neighbours เสียงอังกฤษบรรยายไทย

เพิ่มโดย szvdo ดู 433 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 433 ครั้ง

[Behind] Oculus (EN/TH) 01:43 Quicklist

เบื้องหลังภาพยนตร์เรื่อง Oculus เสียงอังกฤษบรรยายไทย

เพิ่มโดย szvdo ดู 464 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 464 ครั้ง

[Clip]  X-Men: Days of Future Past (EN/TH) 01:07 Quicklist

ฉากในภาพยนตร์เรื่อง X-Men: Days of Future Past เสียงอังกฤษบรรยายไทย

เพิ่มโดย szvdo ดู 689 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 689 ครั้ง

[Trailer] ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 5 ยุทธหัตถี 02:35 Quicklist

ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 5 ยุทธหัตถี

เพิ่มโดย szvdo ดู 778 ครั้ง

โดย szvdo (เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา) ดู 778 ครั้ง